imageاورهال اردیبهشت 1395 imageمدیریت و اجرای فضای سبز شهر مس imageسلف سرویس imageخـدمات image
مزایده خودرو
سمینار یک روزه IMS

برگزاری دوره آموزشی IMS 

روز درختکاری

۱۵ اسفند روز درختکاری گرامی باد

استقرار سیستم IMS

سيستم مديريت يکپارچه IMS

زمستان

زمستان در همگامان مس سرچشمه

قراردادهای جاری
قراردادهای انجام شده

طراحی و توسعه سایت : حامیان پرداز کویر